آخرین مقالات
بررسي رابطه توانمندسازي كاركنان و كارآفريني سازمانی(مورد مطالعه: كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان¬هاي پيشوا، قرچک و ورامين)
ستاره نظری، حمیدرضا رضوانی، بهناز میرزاخانی، انسیه رمضان پور
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (399 KB)
مطالعه تاثیر سیکل های تجاری و درجه ازادی اقتصاد بر شاخص های مالی بورس در ایران
فاطمه انصاری
12-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1838 KB)
فلسفه تربیت در نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
لطف اله سمندری، محمدرضا کرمی پور
29-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (288 KB)
اندیشه های آقا احمد بهبهانی
میثم امانی
43-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (148 KB)
تحلیلی بر کیفیت ارائه خدمات در مناطق گردشگری از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا
عفت ضیاء، دکتر علیرضا استعلاجی، دکتر نصرالله فلاح تبار، دکتر مجید ولی شریعت پناهی
50-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (553 KB)
بررسی تأثیر ریسک نقدینگی بر بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دکتر عبدالکریم مقدم، طاهره سنجری
65-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (338 KB)
طرح امکان بیمه عدم النفع در اشخاص
علی کاظمی
79-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (264 KB)
شناسنامه نشریه
 • صاحب امتیاز
  • انجمن پژوهش های علوم اجتماعی

 

 

 • سردبیر نشریه
  • دکتر حامد شاکریان

 

شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی 2588-6940
هیئت تحریریه
 • دکتر ایوب سبحانی
 • دکتر علی زلقی
 • دکتر عقیل محمدی
 • دکتر علی امینی زاده
 • دکتر محمد مهدی جهان پرور
 • دکتر خدیجه شیروانی
 • دکتر محمد قنبری طلب
 • دکتر حامد شاکریان
 • دکتر بهنام رزاق منشی حویق
هیئت داوران
 • آرزو رحیمی
 • رحمن بخش بهرام زهی
 • علیرضا زارع زیدی
 • شکوفه رمضانی
 • سیدمرتضی احمدی تبار
 • اکرم عظیمی
 • شهاب بهرامی
 • سیمین اسدزاده طالعی
 • سیدعلی مستجاب الدعواتی
 • سهیلا آزاده
 • محمدرضا محبوب فر
 • ایوب شافعی پور
 • اخترالسادات موسوی
 • لطف الله سمندری
 • حسن رشیدی
 • ناصر سیف اللهی
 • آرش شهبازیان
 • محمد امین جمشیدیان
 • حمیده رفیعی
 • سحر ذکاوت
 • داود بشیرزاده