آخرین مقالات
بررسي رابطه توانمندسازي كاركنان و كارآفريني سازمانی(مورد مطالعه: كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان¬هاي پيشوا، قرچک و ورامين)
ستاره نظری، حمیدرضا رضوانی، بهناز میرزاخانی، انسیه رمضان پور
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (399 KB)
مطالعه تاثیر سیکل های تجاری و درجه ازادی اقتصاد بر شاخص های مالی بورس در ایران
فاطمه انصاری
12-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1838 KB)
فلسفه تربیت در نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
لطف اله سمندری، محمدرضا کرمی پور
29-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (288 KB)
اندیشه های آقا احمد بهبهانی
میثم امانی
43-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (148 KB)
تحلیلی بر کیفیت ارائه خدمات در مناطق گردشگری از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا
عفت ضیاء، دکتر علیرضا استعلاجی، دکتر نصرالله فلاح تبار، دکتر مجید ولی شریعت پناهی
50-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (553 KB)
بررسی تأثیر ریسک نقدینگی بر بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دکتر عبدالکریم مقدم، طاهره سنجری
65-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (338 KB)
طرح امکان بیمه عدم النفع در اشخاص
علی کاظمی
79-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (264 KB)
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی 2588-6940 دکتر میرعماد سالاروند مصطفی سهیلی زاده
هیئت تحریریه
  • دکتر رحمت خوارزمی
  • دکتر ناهیده حیدرزاده
  • دکتر مرتضی ولی پور
  • دکتر زینب سنچولی
  • دکتر محمد ایدی
  • دکتر محمد رضا ایروانی
  • امیر خواجه زاده
  • نیما ارزانی
  • حسین علی امینی خواه
  • الهام پورمهابادیان