آخرین مقالات
حق واخواهی از آرای غيابی در حقوق ایران و فرانسه
سهند مهدوی زرگر - رویا موسوی
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (239 KB)
رابطه باور به معاد با تاب‌آوری در والدین دارای نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور در استان گلستان 1396
محبوبه یحیی نژاد - حمید حجتی
10-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (279 KB)
مقایسه تطبیقی کاربردهای قرارهای تأمین برای متهم در قانون جدید1392 و قدیم1378
ماهر تقی زاده
20-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (252 KB)
بررسی مبانی اخلاق مدیریت از منظر دین مبین اسلام(با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع))
احمد ابراهیمی، شبنم زینالی، هیرش حمزه نژاد، عبداله شبانزاده
36-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (288 KB)
نقش قاضی در تعدیل قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و فرانسه
کمال رئوف
50-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (206 KB)
بررسی رابطه فرهنگ مدارس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان و عملکرد شغلی دبیران مدارس دوره متوسطه اول ناحیه
زهره مومن
61-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (261 KB)
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی 2588-6940 دکتر میرعماد سالاروند مصطفی سهیلی زاده
هیئت تحریریه
  • دکتر رحمت خوارزمی
  • دکتر ناهیده حیدرزاده
  • دکتر مرتضی ولی پور
  • دکتر زینب سنچولی
  • دکتر محمد ایدی
  • دکتر محمد رضا ایروانی
  • امیر خواجه زاده
  • نیما ارزانی
  • حسین علی امینی خواه
  • الهام پورمهابادیان