آخرین مقالات
حق واخواهی از آرای غيابی در حقوق ایران و فرانسه
سهند مهدوی زرگر - رویا موسوی
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (239 KB)
رابطه باور به معاد با تاب‌آوری در والدین دارای نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور در استان گلستان 1396
محبوبه یحیی نژاد - حمید حجتی
10-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (279 KB)
مقایسه تطبیقی کاربردهای قرارهای تأمین برای متهم در قانون جدید1392 و قدیم1378
ماهر تقی زاده
20-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (252 KB)
بررسی مبانی اخلاق مدیریت از منظر دین مبین اسلام(با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع))
احمد ابراهیمی، شبنم زینالی، هیرش حمزه نژاد، عبداله شبانزاده
36-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (288 KB)
نقش قاضی در تعدیل قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و فرانسه
کمال رئوف
50-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (206 KB)
بررسی رابطه فرهنگ مدارس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان و عملکرد شغلی دبیران مدارس دوره متوسطه اول ناحیه
زهره مومن
61-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (261 KB)
شناسنامه نشریه
 • صاحب امتیاز
  • انجمن پژوهش های علوم اجتماعی

 

 

 • سردبیر نشریه
  • دکتر حامد شاکریان

 

شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی 2588-6940
هیئت تحریریه
 • دکتر ایوب سبحانی
 • دکتر علی زلقی
 • دکتر عقیل محمدی
 • دکتر علی امینی زاده
 • دکتر محمد مهدی جهان پرور
 • دکتر خدیجه شیروانی
 • دکتر محمد قنبری طلب
 • دکتر حامد شاکریان
 • دکتر بهنام رزاق منشی حویق
هیئت داوران
 • آرزو رحیمی
 • رحمن بخش بهرام زهی
 • علیرضا زارع زیدی
 • شکوفه رمضانی
 • سیدمرتضی احمدی تبار
 • اکرم عظیمی
 • شهاب بهرامی
 • سیمین اسدزاده طالعی
 • سیدعلی مستجاب الدعواتی
 • سهیلا آزاده
 • محمدرضا محبوب فر
 • ایوب شافعی پور
 • اخترالسادات موسوی
 • لطف الله سمندری
 • حسن رشیدی
 • ناصر سیف اللهی
 • آرش شهبازیان
 • محمد امین جمشیدیان
 • حمیده رفیعی
 • سحر ذکاوت
 • داود بشیرزاده